Mini banner
Zpět

ARIES

ARIES 100 ran
Skladem (3 Ks)
Dnes
Cena 1 760 Kč
Cena bez DPH 1 454,55 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB100900

Popis produktu


ARIES 100 ran

Jedná se o šikmý, 100 raný kompakt. 

Zábavní pyrotechnika Pantapyrotechnik

ARIES 100SH je úhlovaný ohňostroj o počtu 100 výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou na různé večírky či například oslavy narozenin. Obsahuje téměř 750g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera.

Efekt: Brokátová kometa na obou stranách, brokátová koruna uprostřed. Řada 3,4 Z shape: Brokátový chvost do brokátové koruny. Řada 5 FAN shape: Brokátový chvost do brokátové koruny s blílým třpytem. Řada 6,7 W shape: Stříbrná třpytivá kometa na obou stranách, mnohobarevná jiřina s bílým třpytem uprostřed. Řada 10 FAN shape: Bílý třpytivý chvost do barevné jiřiny s dračí chryzantémou.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 4.9 kg
Počet ran 100
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 736 g
Klasifikace ADR 1.3G
Rozměry (mm) 350x250x150
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 15 - 20 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

ARIES
Kód: PPB100900
Cena s DPH:
1 760
- +