Mini banner
Zpět

CONSTELLATION 200SH, (2/1)

CONSTELLATION 200SH
Na dotaz
Kód:   2019CE
Produkt již není v prodeji ale nezoufejte, máte li o něj zájem, neváhejte nas kontaktovat na eshop@pantapyrotechnik.cz a najdeme pro vás vhodnou alternativu.

Popis produktu


CONSTELLATION 200SH je úhlovaný ohňostroj s 200 výmetníky. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou na různé večírky či například oslavy narozenin. Obsahuje 1Kg pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin.

Efekt: 

Řada 1,2; Oranžový ocas do oranžové vlny, červený ocas do červené vlny.
Řada 3,5; Zelené ocasy do zelených vln.
Řada 4,7; Praskající ocasy do praskání.
Řada 6,8; Oranžové ocasy do oranžových vln.
Řada 9,10; Praskající miny a oranžové ocasy do oranžových vln.
Řada 11,12; Praskající miny a červené ocasy do časového deště (praskání).
Řada 13,14; Oranžový ocas do oranžové vlny, červený ocas do červené vlny.
Řada 15; Červený ocas do červené vlny.
Řada 16; Zelený ocas do zelené vlny.
Řada 17; Modrý ocas do modré vlny.
Řada 18,19,20; Vyúhlované (FAN) praskající miny do červených, zelených a oranžoých vln.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén směrem k divákům (viz. ukazatel na horní straně obalu). Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 8 kg
Počet ran 200
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 1000 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 80 - 90 sek.

Videa