Mini banner
Zpět

THEIA 100SH (4/1)

THEIA 100SH
Skladem (11 Ks)
Dnes
Cena 1 136 Kč
Cena bez DPH 938,84 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB100358

Popis produktu


THEIA 100SH

Jedná se o rovný, 100 raný kompakt. 

Efekt: 1: Červený ocas do broskvové a citróové perly s bílým zábleskem, 2: Zelený ocas do modré a zelené pivoňky s červeným zábleskem, 3: čerevený ocas do červeného a zeleného kokosu,  4: Zelený ocas do červené a zelené praskající pivoňky, 6: Červený ocas do zlaté vrby a červné perly s bílým zábleskem, 7: Zelený ocas do barevné perly s brokádovou korunou, 8:Pískání, 9: Zelený ocas do barevné perly s brokádovou korunou, 10: Stříbrný déšť

Zábavná pyrotechnika pro každou příležitost.

Zábavní pyrotechnika značky Panta pyrotechnik.

Theia 100 výstřelů. Je rovný ohňostroj o  počtu 100-ti výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin. Obsahuje 638g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin, svateb či večírků.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 4.5 kg
Počet ran 100
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 638 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 80 - 90 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

THEIA 100SH (4/1)
Kód: PPB100358
Cena s DPH:
1 136
- +