Mini banner
Zpět

PARŤÁK BOUCHAČ

PARŤÁK BOUCHAČ 16ran/25mm 
Skladem (5 Ks)
Dnes
Cena 277 Kč
Cena bez DPH 228,93 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB16111

Popis produktu


PARŤÁK BOUCHAČ

Představte si, že je večer a nad vaší zahradou se rozprostírá temná obloha. Ticho přeruší jen zvuky přírody. Ale co kdybych vám řekl, že máte moc proměnit tento klidný večer v nezapomenutelnou show? Seznamte se s "Parťákem bouchačem" - vaším novým nejlepším přítelem pro oslavy pod širým nebem!

 "Parťák bouchač" není jen obyčejný kompakt. Je to mistr ve svém oboru s 16 výstřely, které osvětlí noční oblohu jako nikdy předtím. Každý výstřel uvolňuje úchvatnou stříbrnou chryzantému, která se rozkvětá přímo před vašimi očima, tvořící nádhernou podívanou. Tento efekt není jen ohňostroj; je to umělecké dílo, které přináší kouzlo do vašich speciálních okamžiků.

Představte si, jaký dojem uděláte na své přátele a rodinu, když při příští oslavě, ať už je to svatba, narozeniny, nebo jen spontánní večírek, rozsvítíte noční oblohu "Parťákem bouchačem". Představte si ty vzrušené výrazy na tvářích všech přítomných, když obloha exploduje barvami a tvary, které zanechají všechny v úžasu. S "Parťákem bouchačem" se stáváte kouzelníkem noci, kreatorem momentů, které zůstanou v paměti navždy.

Nečekejte na zvláštní příležitost, aby se stala zázračná. Vytvořte si ji sami s "Parťákem bouchačem". Objednejte si svůj kompakt již dnes a začněte psát ty nezapomenutelné kapitoly vašich životů. Každá oslava si zaslouží být oslnivá, a s "Parťákem bouchačem" to dosáhnete snadno a s stylem. Staňte se středem pozornosti, buďte kouzelníkem, který rozsvěcuje noční oblohu. "Parťák bouchač" - protože některé okamžiky si zaslouží opravdu velkolepý začátek.

Jedná se o rovný, 16ti raný kompakt. 

Efekt: stříbrná chryzanténa 

Zábavní pyrotechnika značky Panta pyrotechnik.

Parťák Bouchač 16-ti ranný rovný ohňostroj o  počtu 16-ti výmetníků.Obsahuje 176g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin, svateb či večírků.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.07 kg
Počet ran 16
Kalibr (mm) 25mm
NEC (g) 176g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 25 - 30 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

PARŤÁK BOUCHAČ
Kód: PPB16111
Cena s DPH:
277
- +