Mini banner
Zpět

SEXY MISE 16SH (18/1)

Kompakt 16ran/25mm
Skladem (64 Ks)
Dnes
Cena 278 Kč
Cena bez DPH 229,75 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB16112

Popis produktu


Jedná se o rovný, 16ti raný kompakt. 

Zábavná pyrotechnika pro každou příležitost.

"Buďte Hvězdou Každé Párty: Objevte Pyrotechniku, Která Změní Pravidla Hry!"

Sexy Mise není jen obyčejný kompakt. Je to výsledek pečlivého vývoje, designovaný pro ty, kteří chtějí něco víc. 16 ran, které vás provedou večerem plným vzrušení, smíchu a nečekaných zvratů. Každá rána je pečlivě navržena tak, aby poskytla maximální zážitek a přinesla nový rozměr vašim večerům. Sexy Mise je dokonalým partnerem pro ty, kteří hledají způsob, jak okořenit svůj sociální život.

Představte si, jak Sexy Mise mění vaše večery. Už žádné nudné párty nebo večírky, kde se všichni jen nezávazně baví. S Sexy Misí v ruce se stanete středem pozornosti, tím, kdo přináší zábavu a nové zážitky. Vaši přátelé budou žasnout nad tím, jak každá rána odhaluje novou úroveň vzrušení a jak večer nabírá na intenzitě. Sexy Mise je vaše tajná zbraň pro nezapomenutelné večery.

Efekt: Kompaktní ohňostroj SEXY MISE má efekt brokátové koruny se zeleným a červeným koncem. Detail efektu a barevnosti ohňostroje SEXY MISE, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu SEXY MISE je 25 sekund.

Zábavní pyrotechnika značky Panta pyrotechnik.

Sexy mise 16SH je rovný ohňostroj o  počtu 16-ti výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin a svateb. Obsahuje 176g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.3 kg
Počet ran 16
Kalibr (mm) 25mm
NEC (g) 176g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 20 - 25 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

SEXY MISE 16SH (18/1)
Kód: PPB16112
Cena s DPH:
278
- +