Mini banner
Zpět

BIG SILVER CHRYS W/COLOR PISTIL 49SH (2/1)

PantaPyrotechnik - ppb49889-3d-model-4k-current-view-1695021695-small.png
BIG SILVER CHRYS W/COLOR PISTIL 49SH   
Skladem (133 Ks)
15.04.2024
Stará cena 1 890 Kč vč. DPH
Cena 1 390 Kč
Cena bez DPH 1 148,76 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB49889

Popis produktu


BIG SILVER CHRYS W/COLOR PISTIL 49SH 

edná se o rovný, 49-ti ranný kompakt. 

BIG SILVER CHRYS W/COLOR PISTIL 49SH je úhlovaný ohňostroj o počtu 49 výmetníků. Ohňostroj je určen pro profesionály.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.3 kg
Počet ran 49
Kalibr (mm) 30mm
NEC (g) 980 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 25 - 30 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

BIG SILVER CHRYS W/COLOR PISTIL 49SH (2/1)
Sleva 26%
Kód: PPB49889
1 890 Kč
Cena s DPH:
1 390
- +