Mini banner
Zpět

PO-PO SNAPPER 50ks (6/50/1)

PantaPyrotechnik - ppx8500-3d-model-current-view-1698311553-small.png
PantaPyrotechnik - po-po-snapper-50-ks-1652271722-small.jpg
PantaPyrotechnik - po-po-snapper-1652271722-small.webp
Bouchací kuličky Po-Po Snaper 50 ks
Skladem (89222 Ks)
Dnes
Stará cena 10 Kč vč. DPH
Cena 7 Kč
Cena bez DPH 5,79 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPX8500

Popis produktu


Bouchací kuličky - Děská zábavná pyrotechnika. Žertovná pyrotechnika vhodná i do uzavřených prostorů. Pří působení tlakem na kuličku či hození o tvrdou překážku dochází ke zvukovému efektu.

 

Bouchací kuličky Po-Po Snaper 50 ks

50 ks bouchacích kuliček průměr 9 mm

Bouchací kuličky reagují na náraz či tlak.

Po hození či sešlápnutí kulička udělá zvukový efekt.

Není nijak nebezpečná, možno pužívat i v uzavřených místnostech.

Třída nebezpečí: Kategorie F1

Zařazení ADR: 1.4G

Celé obchodní balení obsahuje : 50 bal po 50 ks

Balení v kartonu: 6/50/50

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.05 kg
NEC (g) 0,05 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F1

Videa

Naposledy prohlížené

PO-PO SNAPPER 50ks (6/50/1)
Sleva 30%
Kód: PPX8500
10 Kč
Cena s DPH:
7
- +