Mini banner
Zpět

XXL THUNDER

PantaPyrotechnik - 232065-362f7ba9-shrink-800-500-1652262357-small.jpg
PantaPyrotechnik - 133307-3a0e33ba-shrink-800-500-watermark-1652262357-small.jpg
Výmetník XXL Thunder 30mm 4ks  
Skladem (1388 Ks)
Dnes
Stará cena 199 Kč vč. DPH
Cena 189 Kč
Cena bez DPH 156,20 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPSS30902

Popis produktu

*

* Hodnoty odpovídají 1ks výmetníku. Balení obsahuje 4ks.


Výmetník XXL Thunder 30mm 4ks

Přednabitý jednoranný výmetník. Po zapálení zápalné šňůry během tří až šesti vteřin dojde k výstřelu. Ve výšce 30 až 70 metrů ( podle ráže) vytváří světelný efekt. Tato sada kulových pum obsahuje následující efekty.

Efekt: stříbrná praskající kometa přecházející do stříbrné praskající chryzantémy (17,25g slože)

 

Počet moždířů: 4

Počet ran: 4

Průměr moždíře: 30 mm

Balení v kartonu: 30/4

Třída nebezpečí: Kategorie F2

ADR zařazení: 1.3G

 

Bezpečnostní pokyny: moždíř musí stát na pevné a nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

Prodejné od: 18 let

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.55 kg
Počet ran 4
Kalibr (mm) 30mm
NEC (g) 69 g
Klasifikace ADR 1.3G
Rozměry (mm) 170x170x50
Klasifikace pyrotechniky F2

Videa

Naposledy prohlížené

XXL THUNDER
Sleva 5%
Kód: PPSS30902
199 Kč
Cena s DPH:
189
- +