Mini banner
Zpět

PRSKAVKY 28 cm 10 ks (10/20/1)

PRSKAVKY 28 cm
Skladem (26174 Ks)
15.04.2024
Cena 15 Kč
Cena bez DPH 12,40 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPS2810

Popis produktu


PRSKAVKY 28 cm

Prskavky 28cm, prskavky pro rodinné či firmení večírky, svatby v balení 10ks., prskavky pro silvestrovské oslavy nového roku. Délka hoření 60 - 70 sekund.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.4 kg
NEC (g) 8,2g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 60 - 70 sek.

Naposledy prohlížené

PRSKAVKY 28 cm 10 ks (10/20/1)
Kód: PPS2810
Cena s DPH:
15
- +