Mini banner
Zpět

PRSKAVKY 70 cm (5 ks) (50/1)

PRSKAVKY 70 cm
Skladem (3 Ks)
Dnes
Cena 59 Kč
Cena bez DPH 48,76 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPS7010

Popis produktu


PRSKAVKY 70 cm

Prskavky 70cm, prskavky pro rodinné či firmení večírky, svatby v balení 5ks., prskavky pro silvestrovské oslavy nového roku. Délka hoření 80 - 90 sekund.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.14 kg
NEC (g) 60,5 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 190 -200 sek.

Naposledy prohlížené

PRSKAVKY 70 cm (5 ks) (50/1)
Kód: PPS7010
Cena s DPH:
59
- +