Mini banner
Zpět

PRSKAVKY 16 cm 10 ks (10/100/1)

PantaPyrotechnik - 195602-47eef68a-shrink-800-500-1652867579-small.jpg
PRSKAVKY 16 cm
Skladem (32083 Ks)
Dnes
Stará cena 7 Kč vč. DPH
Cena 6 Kč
Cena bez DPH 4,96 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPS1610

Popis produktu


PRSKAVKY 16 cm

Prskavky 16cm, prskavky pro rodinné či firmení večírky, svatby v balení 10ks., Prskavky pro silvestrovské oslavy nového roku. Délka hoření 30 - 40 sekund.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.02 kg
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 30 - 40 sek.

Naposledy prohlížené

PRSKAVKY 16 cm 10 ks (10/100/1)
Sleva 14%
Kód: PPS1610
7 Kč
Cena s DPH:
6
- +