Mini banner
Zpět

PRSKAVKY 40 cm (5 ks) (10/10/1)

PRSKAVKY 40 cm
Skladem (26815 Ks)
15.04.2024
Cena 25 Kč
Cena bez DPH 20,66 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPS4010

Popis produktu


PRSKAVKY 40 cm

Prskavky 40cm, prskavky pro rodinné či firmení večírky, svatby v balení 5ks., prskavky pro silvestrovské oslavy nového roku. Délka hoření 90 - 100 sekund.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.2 kg
NEC (g) 23,85 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 90-100 sek.

Naposledy prohlížené

PRSKAVKY 40 cm (5 ks) (10/10/1)
Kód: PPS4010
Cena s DPH:
25
- +