Mini banner
Zpět

PRSKAVKY 90 cm (3 ks) (50/1)

PRSKAVKY 90 cm
Na dotaz
Kód:   PPS9010
Produkt již není v prodeji ale nezoufejte, máte li o něj zájem, neváhejte nas kontaktovat na eshop@pantapyrotechnik.cz a najdeme pro vás vhodnou alternativu.

Popis produktu


PRSKAVKY 90 cm

Prskavky 90cm, prskavky pro rodinné či firmení večírky, svatby v balení 3ks., prskavky pro silvestrovské oslavy nového roku. Délka hoření 250 - 260 sekund.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.15 kg
NEC (g) 42,3 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 250 - 260 sek.