Mini banner
Zpět

Donnervogel Kaliber B 12 ks

PantaPyrotechnik - donner-vogel-kaliberb-12ks-detske-1665487076-small.jpg
Donnervogel Kaliber B 12 ks
Skladem (10 Ks)
24.06.2024
Cena 119 Kč
Cena bez DPH 98,35 Kč bez DPH
- +
Kód:   FW05-PL

Popis produktu

 


Donnervogel Kaliber B 12 ks

Prémiový motýlek výrobce Fünke. Motýlek po zapálení vyletí více jak 10m do vzduchu kde následně exploduje. Motýlek má i velice krásné efekty.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec iniciační zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 15m. Diváci musí být nejméně 25m. Postupujte podle návodu na balení. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci.

Minimální věková hranice je 21 let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.3 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F3

Naposledy prohlížené

Donnervogel Kaliber B 12 ks
Novinka
Kód: FW05-PL
Cena s DPH:
119
- +