Mini banner
Zpět

Supergato 5ks

PantaPyrotechnik - supergato-5ks-petardy-1665469738-small.jpg
Supergato 5ks
Skladem (4 Ks)
Dnes
Stará cena 249 Kč vč. DPH
Cena 239 Kč
Cena bez DPH 197,52 Kč bez DPH
- +
Kód:   1400014

Popis produktu

 


Supergato 5ks

Petardy SUPERGATO patří mezi novinku roku 2020. Petardy SUPERGATO jsou velice silné a řadí se do 3. kategorie prodejné od 21 let. Petardy SUPERGATO před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt závisí na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 10 kusů petard SUPERGATO.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec iniciační zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 15m. Diváci musí být nejméně 25m. Postupujte podle návodu na balení. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci.

Minimální věková hranice je 21 let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.2 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F3

Videa

Naposledy prohlížené

Supergato 5ks
Sleva 4%
Novinka
Kód: 1400014
249 Kč
Cena s DPH:
239
- +