Mini banner
Zpět

Sustos 6ks

PantaPyrotechnik - sustos-6ks-petardy-1665469368-small.png
Sustos 6ks
Skladem (10 Ks)
Dnes
Cena 259 Kč
Cena bez DPH 214,05 Kč bez DPH
- +
Kód:   1400011

Popis produktu

 


Sustos 6ks

Petardy SUSTOS patří mezi novinku roku 2020. Petardy SUSTOS jsou velice silné a řadí se do 3. kategorie prodejné od 21 let. Petardy SUSTOS před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt závisí na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 6 kusů petard SUSTOS.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec iniciační zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 15m. Diváci musí být nejméně 25m. Postupujte podle návodu na balení. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci.

Minimální věková hranice je 21 let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.2 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F3

Naposledy prohlížené

Sustos 6ks
Novinka
Kód: 1400011
Cena s DPH:
259
- +