Mini banner
Zpět

Trueno especial N°. 6 10ks

PantaPyrotechnik - trueno-especial-no-6-10ks-petardy-1665469328-small.png
Trueno especial N°. 6 10ks
Skladem (7 Ks)
Dnes
Stará cena 289 Kč vč. DPH
Cena 279 Kč
Cena bez DPH 230,58 Kč bez DPH
- +
Kód:   1400004

Popis produktu


Trueno especial N°. 6 10ks

Petardy TRUENO ESPECIAL patří mezi novinku roku 2020. Petardy TRUENO ESPECIAL jsou velice silné a řadí se do 3. kategorie prodejné od 21 let. Petardy TRUENO ESPECIAL před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt závisí na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 10 kusů petard TRUENO ESPECIAL.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec iniciační zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 15m. Diváci musí být nejméně 25m. Postupujte podle návodu na balení. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci.

Minimální věková hranice je 21 let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.2 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F3

Videa

Naposledy prohlížené

Trueno especial N°. 6 10ks
Sleva 3%
Novinka
Kód: 1400004
289 Kč
Cena s DPH:
279
- +