Mini banner
Zpět

CENTAURUS (lisovaný/mould) (2/1)

CENTAURUS 61SH
Skladem (5 Ks)
Dnes
Cena 1 731 Kč
Cena bez DPH 1 430,58 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB61006

Popis produktu


CENTAURUS 61SH

Jedná se o rovný, 61 raný kompakt. 

Efekt: Chvost z deště do vrbového deště a červený třpyt, modrá hvězda. Chvost z deště do vrbového deště a zelený třpyt, filaová hvězda. Chvost z deště do vrbového deště a zlatý třpyt, modrá hvězda. Chvost z deště do vrbového deště a bílý třpyt, filaová hvězda. Chvost z deště do vrbového deště a červený, zelený, bílý třpyt.

Zábavní pyrotechnika značky Panta pyrotechnik.

Centaurus 61SH je rovný ohňostroj o  počtu 61-ti výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin a svateb. Obsahuje 976g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 5.9 kg
Počet ran 61
Kalibr (mm) 30mm
NEC (g) 976 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 30 - 40 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

CENTAURUS  (lisovaný/mould) (2/1)
Kód: PPB61006
Cena s DPH:
1 731
- +