Mini banner
Zpět

GOLD CROWN

PantaPyrotechnik - 257681-d100f318-shrink-800-500-1652266057-small.jpg
PantaPyrotechnik - 130661-78409d36-shrink-800-500-watermark-1652266057-small.jpg
Výmetník Gold Crown 30mm 4ks
Skladem (1851 Ks)
15.04.2024
Stará cena 199 Kč vč. DPH
Cena 189 Kč
Cena bez DPH 156,20 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPSS30901

Popis produktu

*

* Hodnoty odpovídají 1ks výmetníku. Balení obsahuje 4ks.


Výmetník Gold Crown 30mm 4ks

Přednabitý jednoranný výmetník. Po zapálení zápalné šňůry během tří až šesti vteřin dojde k výstřelu. Ve výšce 30 až 70 metrů ( podle ráže) vytváří světelný efekt. Tato sada kulových pum obsahuje efekty.
 

Efekt: zlatá kometa do brokátové koruny s modrými hvězdami

 

Bezpečnostní pokyny: moždíř musí stát na pevné a nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

Prodejné od: 18 let

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.55 kg
Počet ran 4
Kalibr (mm) 30mm
NEC (g) 68,8 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2

Videa

Naposledy prohlížené

GOLD CROWN
Sleva 5%
Kód: PPSS30901
199 Kč
Cena s DPH:
189
- +