Mini banner
Zpět

CANNON 210SH (12/1)

PantaPyrotechnik - 70237-7d405316-shrink-1920-1920-1652784449-small.jpg
CANNON 210SH
Skladem (381 Ks)
Dnes
Stará cena 390 Kč vč. DPH
Cena 381 Kč
Cena bez DPH 314,88 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPBC21001

Popis produktu


CANNON 210SH Římská svíce

Římská svíce se zapaluje zapálením iniciační zápalnice (potřeba odtrhnout oranžovou záslepku). Po 4 až 10 vteřinách začnou do výšky 10 až 15 metrů vystřelovat různobarevné světlice.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Římskou svíci hrotem zasuňte do půdy a připevněte ke kolmému pevnému sloupku, nikdy nedržte v ruce. Odtrhněte oranžovou pásku a zapalte iniciační zápalnici, po zapálení se okamžitě vzdalte minimálně 10 metrů. Při zapalování dbejte vždy na to aby ústí svíce nemířilo na Vás, či na kohokoliv jiného.

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1 kg
Počet ran 210
Kalibr (mm) 50mm
NEC (g) 120 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 80 - 90 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

CANNON 210SH (12/1)
Sleva 2%
Kód: PPBC21001
390 Kč
Cena s DPH:
381
- +