Mini banner
Zpět

RED FLARE 10 ks

RED FLARE 10 ks
Skladem (27 Ks)
Dnes
Cena 950 Kč
Cena bez DPH 785,12 Kč bez DPH
- +
Kód:   JF48/RED

Popis produktu


 

RED FLARE 10 ks

Zábavní pyrotechika pro každého.

Balení obsahuje 10ks bengálského ohně s červeným efektem. Délka hoření je cca 60 vteřin. 

Skvělé využití na svatby, focení a mnoho dalšího.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
NEC (g) 495 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 50 - 60 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

RED FLARE 10 ks
Kód: JF48/RED
Cena s DPH:
950
- +