Mini banner
Zpět

BENGÁLSKÉ OHNĚ 4ks

PantaPyrotechnik - 2000-3-7943b4699603d504a8aebaf5771654a8-1669200904-small.jpg
BENGÁLSKÉ OHNĚ 4ks
Skladem (40 Ks)
24.06.2024
Cena 99 Kč
Cena bez DPH 81,82 Kč bez DPH
- +
Kód:   2000-3

Popis produktu


BENGÁLSKÉ OHNĚ 4ks 

Balení obsahuje 4ks bengálského ohně. Délka hoření je cca 60 vteřin. 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
NEC (g) 75 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 50 - 60 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

BENGÁLSKÉ OHNĚ 4ks
Novinka
Kód: 2000-3
Cena s DPH:
99
- +