Mini banner
Zpět

FLARA BENGÁLSKÝ OHEŇ BÍLÝ 5ks

FLARA BENGÁLSKÝ OHEŇ BÍLÝ 5ks 
Skladem (20 Ks)
15.04.2024
Cena 349 Kč
Cena bez DPH 288,43 Kč bez DPH
- +
Kód:   ZX8019W

Popis produktu

*

* Hodnoty odpovídají 1ks bengálského ohně. Balení obsahuje 5ks.


FLARA BENGÁLSKÝ OHEŇ BÍLÝ 5ks 

Balení obsahuje 5ks bengálského ohně s bílým efektem. Délka hoření je cca 60 vteřin. 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
NEC (g) 175 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky T1
Barva Bílá
Délka efektu 60 sek.

Naposledy prohlížené

FLARA BENGÁLSKÝ OHEŇ BÍLÝ 5ks
Kód: ZX8019W
Cena s DPH:
349
- +