Mini banner
Zpět

Magic smoke balls 6 ks

PantaPyrotechnik - magic-smoke-balls-6ks-detska-zabavna-pyrotechnika-1665495788-small.jpg
Magic smoke balls 6 ks
Skladem (51 Ks)
Dnes
Cena 13 Kč
Cena bez DPH 10,74 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPD0306

Popis produktu

 


Magic smoke balls 6 ks

Malá dýmovnička se zápalným knotem. Dýmovnice disponuje zápalnicí trhací pojistkou, kterou stačí zapálit na jejim nejvzdálenějším konci. Následně dojde ke generování hustého dýmů který se například používá k označování objektů, nebo jako doplněk na různé fotografie.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Musí být prodáváno v původním balení. Pouze pro venkovní použití. Postavit se bokem, zapálit iniciační zápalnici na jeho nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 8m. Nevdechujte dým.

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.8 kg
NEC (g) 7g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky P1
Délka efektu 50 - 60 sek.

Naposledy prohlížené

Magic smoke balls 6 ks
Novinka
Kód: PPD0306
Cena s DPH:
13
- +