Mini banner
Zpět

Žlutá dýmová pochodeň s trhací pojistkou 5ks

PantaPyrotechnik - 166398-87630ec7-shrink-1920-1920-1665137066-small.jpg
PantaPyrotechnik - vyr-409-rdp60zl-k-1665137065-small.png
Žlutá dýmová pochodeň s trhací pojistkou 5ks
Skladem
15.04.2024
Cena 490 Kč
Cena bez DPH 404,96 Kč bez DPH
- +
Kód:   RDP60ZL

Popis produktu


Žlutá dýmová pochodeň s trhací pojistkou 5ks

Ruční dýmovnice s trhací pojistkou žluté barvy. Dýmovnice disponuje jednoduchou trhací pojistkou, kterou stačí jednoduše odtrhnout. Následně dojde k iniciaci zápalnice a generování hustého dýmů který se například používá k označování objektů, nebo jako doplněk na různé fotografie.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Identifikujte trhací mechanismus, ve tvaru kolečka a prudce za něj zatáhněte. Následně položte značkovací dýmovnici na zem a okamžitě ustupte nejméně 15m. Sledujte směr kouře a nevdechujte jej. V příopadě selhání počkejte nejméně 30 minut a následně vložte do nádoby s vodou.

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.8 kg
NEC (g) 45g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky T1
Barva Žlutá
Délka efektu 50 - 60 sek.

Naposledy prohlížené

Žlutá dýmová pochodeň s trhací pojistkou 5ks
Novinka
Kód: RDP60ZL
Cena s DPH:
490
- +