Mini banner
Zpět

GREEN FLARE 10 ks

GREEN FLARE 10 ks
Skladem (99 Ks)
24.06.2024
Cena 950 Kč
Cena bez DPH 785,12 Kč bez DPH
- +
Kód:   JF48/GREEN

Popis produktu

GREEN FLARE 10 ks

*

* Hodnoty odpovídají 1ks bengálského ohně. Balení obsahuje 5ks.


FLARA BENGÁLSKÝ OHEŇ ZELENÝ 10ks 

Zábavní pyrotechnika 

Balení obsahuje 10ks bengálského ohně se zeleným efektem. Délka hoření je cca 60 vteřin. 

Skvělé využití na svatby, focení a mnoho dalšího.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 495 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Barva Zelená
Délka efektu 60 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

GREEN FLARE 10 ks
Kód: JF48/GREEN
Cena s DPH:
950
- +