Mini banner
Zpět

BLUE FLARE 10 ks

BLUE FLARE 10 ks
Skladem (1098 Ks)
24.06.2024
Cena 950 Kč
Cena bez DPH 785,12 Kč bez DPH
- +
Kód:   JF48/BLUE

Popis produktu

BLUE FLARE 10 ks

*

* Hodnoty odpovídají 1ks bengálského ohně. Balení obsahuje 10ks.


FLARA BENGÁLSKÝ OHEŇ MODRÝ 10ks 

Zábavní pyrotechnika.

Balení obsahuje 5ks bengálského ohně s bílým efektem. Délka hoření je cca 60 vteřin. 

Skvělé využití na svatby, focení a mnoho dalšího.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 495 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky T1
Barva Modrá
Délka efektu 60 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

BLUE FLARE 10 ks
Kód: JF48/BLUE
Cena s DPH:
950
- +