Mini banner
Zpět

Hammer H3 20ks

PantaPyrotechnik - hammer-h3-20ks-petardy-1665401746-small.jpg
Hammer H3 20ks
Na dotaz
Kód:   H3I
Produkt již není v prodeji ale nezoufejte, máte li o něj zájem, neváhejte nas kontaktovat na eshop@pantapyrotechnik.cz a najdeme pro vás vhodnou alternativu.

Popis produktu

 


Hammer H3 20ks

Petardy patří mezi nejpoužívanější zábavní pyrotechniku. Nejvyhledávanější jsou hlavně během vánočních svátků a oslav Nového roku. Výbuch petardy doprovází hlasitý zvukový efekt.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Musí být prodáváno tak, jak je zabaleno. Pouze pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, identifikujte iniciační  zápalnici a zapalte na jejim nejvzdálenějším konci. Po zapálení okamžitě ustupte do vzdálenosti nejméně 15 metrů. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Zapálenou petardu nedržte nikdy v ruce. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut a poté ponořte do nádoby s vodou.

Minimální věková hranice je 21 let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.8 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F3