Mini banner
Zpět

ELECTRON - multikalibr 20,25,30 mm

PantaPyrotechnik - ohnostrojovy-kompakt-electron-1652701736-small.jpeg
ELECTRON - multikalibr 20,30,30 mm EP-4060A
Skladem
15.04.2024
Stará cena 1 580 Kč vč. DPH
Cena 1 500 Kč
Cena bez DPH 1 239,67 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB55100

Popis produktu

 


ELECTRON - multikalibr 55SH

Electron 55 SH je rovný ohňostroj o  počtu 55-ti výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin a svateb. Obsahuje 494g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera.

Jedná se o rovný, 55-ti raný kompakt. 

Efekt: Fialový chvost do fialové jiřiny se zeleným třpytem/zelený chvost do zelené, fialové jiřiny. Fialový chvost do fialových hvězd se zlatým třpytem/zelený chvost do zelených hvězd se zlatým třpytem. Fialový chvost do brokátové koruny s fialovými hvězdami, zelený třpyt. Zelená třpytivá mina do fialové krozety/fialová mina do zelené krozety. Fialový chvost do zlaté vlnivé palmy s fialovými hvězdami, zelený třpyt. Fialový chvost do fialové pivoňky s praskáním/zelený chvost do zelené pivoňky s praskáním. Fialový chvost do brokátové koruny s fialovou jiřinou, zelený třpyt.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 4.7 kg
Počet ran 55
Kalibr (mm) 20-30mm
NEC (g) 494 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 60 - 70 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

ELECTRON - multikalibr 20,25,30 mm
Sleva 5%
Kód: PPB55100
1 580 Kč
Cena s DPH:
1 500
- +